Резултати от деня (16 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (16 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 Октомври (-7); Общо Октомври (-11.26)

Златен мач: 16 Октомври (0); Общо Октомври (+5.39)

Твърд мач: 16 Октомври (+3.6); Общо Октомври (+11.94)

Изненада на деня: 16 Октомври (+4.2); Общо Октомври (-33.8)        

Консултант: 16 Октомври (-7.88); Общо Октомври (+64.68)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 16 Октомври (-7.56); Общо Октомври (+4.01)

Златни прогнози: 16 Октомври (+10.9); Общо Октомври (+56.69)

Сребърни прогнози: 16 Октомври (-3.19); Общо Октомври (+103.65)