Резултати от деня (16 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (16 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 Март (-6); Общо Март (-54.2)

Златен мач: : 16 Март (-4); Общо Март (-26.56)

Твърд мач: 16 Март (+2); Общо Март (+12.13)

Изненада на деня:Общо Март (+18.3)                                                       

Консултант: 16 Март (+1.86);Общо Март (-65.1)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 16 Март (-6); Общо Март (-10.81)

Златни прогнози: 16 Март (+2.16); Общо Март (-33.08)

Сребърни прогнози: Общо Март (-9.08)