Резултати от деня (16 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (16 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 февруари (+5.6); Общо февруари (+42.09)

Златен мач: 16 февруари(-4); Общо февруари (-23.24)         

Твърд мач: 16 февруари(+1.89); Общо февруари (+15.22)

Изненада на деня: 16 февруари(-4); Общо февруари (+7.59)             

Консултант: 16 февруари(+6.71); Общо февруари (+94.81)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 16 февруари (+20.09); Общо февруари (+69.47)

Златни прогнози: 16 февруари(+4.18); Общо февруари (+51.99)

Сребърни прогнози: 16 февруари(-22.6); Общо февруари (-53.38)