Резултати от деня (16 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (16 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16 декември (+4.41); Общо декември (-4.22)

Златен мач: 16 декември(+7.2); Общо декември (-2.3)         

Твърд мач: 16 декември(-7); Общо декември (-15.7)

Изненада на деня: 16 декември(0); Общо декември (-0.2)                

Консултант: 16 декември(+30.21); Общо декември (-31.34)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 16 декември (+18.22); Общо декември (-10.03)

Златни прогнози: 16 декември(+8.76); Общо декември (+109.71)

Сребърни прогнози: 16 декември(-7.8); Общо декември (-54.66)