Резултати от деня (16 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (16 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 16август (+4); общо август (+5.59)

Златен мач: 16 август (+6.65); общо август (-37.5)

Твърд мач: 16 август (+1.2); общо август (+23.2)

Изненада на деня: 16 август (-7); общо август (-17.6)                           

Консултант: 16 август (-3.83); общо август (-138.87)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: общо август (+20.62)

Златни прогнози: общо август (+7.14)

Сребърни прогнози: 16 август (-6.27); общо август (-88.44)