Резултати от деня (15 Юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (15 Юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 Юни (-7); Общо Юни (-31.4)

Златен мач:Общо Юни (-18.8)

Твърд мач: Общо Юни (+22.65)

Изненада на деня:Общо Юни (+8.92)                                                         

Консултант: 15 Юни (-14.01); Общо Юни (-1.85)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози:Общо Юни (+2.19)

Златни прогнози: 15 Юни (-12); Общо Юни (-33.07)

Сребърни прогнози: 15 Юни (+5.19); Общо Юни (+32.89)