Резултати от деня (15 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (15 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 януари (+4.98); Общо януари (-20.07)

Златен мач: 15 януари(-4); Общо януари (-21.2)        

Твърд мач: 15 януари(0); Общо януари (-4.88)

Изненада на деня: 15 януари(+3.6); Общо януари (+8.64)                   

Консултант: 15 януари(+0.98); Общо януари (-79.6)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 15 януари (0); Общо януари (18.51)

Златни прогнози: 15 януари(-4); Общо януари (-23.17)

Сребърни прогнози: 15 януари(+4.98); Общо януари (-8.06)