Резултати от деня (15 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (15 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 Октомври (-8); Общо Октомври (-4.26)

Златен мач: 15 Октомври (-5); Общо Октомври (+5.39)

Твърд мач: 15 Октомври (+2.25); Общо Октомври (+8.34)

Изненада на деня: 15 Октомври (-6); Общо Октомври (-38)                

Консултант: 15 Октомври (22.93); Общо Октомври (+72.56)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 15 Октомври (+20.8); Общо Октомври (+11.57)

Златни прогнози: 15 Октомври (-25.91); Общо Октомври (+48.79)

Сребърни прогнози: 15 Октомври (+15.4); Общо Октомври (+106.84)