Резултати от деня (15 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (15 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 Ноември (-8); Общо Ноември (-57.74)

Златен мач: 15 Ноември (+6); Общо Ноември (+8.29)

Твърд мач: 15 Ноември (+2); Общо Ноември (+3.97)

Изненада на деня: 15 Ноември (-3); Общо Ноември (-0.74)                 

Консултант: 15 Ноември (-7.32); Общо Ноември (-93.74)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-24.48)

Златни прогнози: 15 Ноември (-10); Общо Ноември (-64.85)

Сребърни прогнози: 15 Ноември (-0.84); Общо Ноември (-3.65)