Резултати от деня (15 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (15 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 Март (-8); Общо Март (-48.2)

Златен мач: : 15 Март (-5); Общо Март (-22.56)

Твърд мач: Общо Март (+10.13)

Изненада на деня:Общо Март (+18.3)                                                       

Консултант: 15 Март (-9.14);Общо Март (-66.96)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 15 Март (-5); Общо Март (-4.81)

Златни прогнози: 15 Март (-9.75); Общо Март (-35.24)

Сребърни прогнози: 15 Март (+13.06);Общо Март (-9.08)