Резултати от деня (15 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (15 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 Декември (-8); Общо Декември (-17.29)

Златен мач: 15 Декември (-6); Общо Декември (+2.62)

Твърд мач: 15 Декември (+2.16); Общо Декември (+0.01)

Изненада на деня:Общо Декември (-18.88)                                           

Консултант: 15 Декември (-3.04);Общо Декември (-14.89)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Декември (-26.01)

Златни прогнози: 15 Декември (-0.48); Общо Декември (+15.39)

Сребърни прогнози: 15 Декември (-6); Общо Декември (+58.92)