Резултати от деня (15 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (15 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 15 август (-8); Общо август (+2.32)

Златен мач: 15 август(-5); Общо август (-25.24)

Твърд мач: 15 август(+2.7); Общо август (9.2)

Изненада на деня: 15 август(+8.25); Общо август (-7.6)                          

Консултант: 15 август(+4.86); Общо август (-46.67)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 15 август (+13.96); Общо август (+18.39)

Златни прогнози: 15 август(-8.45); Общо август (-55.79)

Сребърни прогнози: 15 август(-0.65); Общо август (+85.33)