Резултати от деня (14 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Януари (-8); Общо Януари (+5.96)

Златен мач: 14 Януари (+8.1); Общо Януари (+13.19)

Твърд мач: 14 Януари (-9); Общо Януари (-26.23)

Изненада на деня: 14 Януари (+8); Общо Януари (+13.68)                   

Консултант: 14 Януари (-11.83);Общо Януари (+127.23)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 14 Януари (+17.06); Общо Януари (+45.66)

Златни прогнози: 14 Януари (-13.09); Общо Януари (+36.09)

Сребърни прогнози: 14 Януари (-12.49); Общо Януари (+46.83)