Резултати от деня (14 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 януари (0); Общо януари (-25.05)

Златен мач: 14 януари(0); Общо януари (-17.2)         

Твърд мач: 14 януари(+1.17); Общо януари (-4.88)

Изненада на деня: 14 януари(0); Общо януари (+5.04)                        

Консултант: 14 януари(+1.17); Общо януари (-80.58)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 14 януари (+1.17); Общо януари (18.51)

Златни прогнози: 14 януари(0); Общо януари (-19.17)

Сребърни прогнози: 14 януари(0); Общо януари (-13.04)