Резултати от деня (14 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Септември (-8); Общо Септември (-11.78)

Златен мач: 14 Септември (-7); Общо Септември (-18.59)

Твърд мач: 14 Септември (+3.78); Общо Септември (+6.96)

Изненада на деня: 14 Септември (-4); Общо Септември (-18.89)  

Консултант: 14 Септември (+12.05); Общо Септември (-52.7)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 14 Септември (-15); Общо Септември (-2.61)

Златни прогнози: 14 Септември (+15.3); Общо Септември (+22.98)

Сребърни прогнози: 14 Септември (-1.15); Общо Септември (-40.98)