Резултати от деня (14 септември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 септември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 септември (+6); Общо септември (-23.5)

Златен мач: 14 септември(-7); Общо септември (-24.1)        

Твърд мач: 14 септември(+2.4); Общо септември (7.07)

Изненада на деня: 14 септември(0); Общо септември (-24)               

Консултант: 14 септември(+3.02); Общо септември (-58.98)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 14 септември (-1); Общо септември (2.19)

Златни прогнози: 14 септември(-16.29); Общо септември (-11.13)

Сребърни прогнози: 14 септември(+17.28); Общо септември (-37.08)