Резултати от деня (14 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Ноември (-6); Общо Ноември (-49.74)

Златен мач: Общо Ноември (+2.29)

Твърд мач: Общо Ноември (+1.97)

Изненада на деня: Общо Ноември (+2.26)                                               

Консултант: 14 Ноември (-6); Общо Ноември (-86.42)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 14 Ноември (-6); Общо Ноември (-24.48)

Златни прогнози: Общо Ноември (-54.85)

Сребърни прогнози: Общо Ноември (-2.81)