Резултати от деня (14 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Март (+4.96); Общо Март (-40.2)

Златен мач: : 14 Март (-5); Общо Март (-17.56)

Твърд мач: 14 Март (-6); Общо Март (+10.13)

Изненада на деня: 14 Март (+8); Общо Март (+18.3)                               

Консултант: 14 Март (-2.37);Общо Март (-57.82)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 14 Март (-6.04); Общо Март (+0.19)

Златни прогнози: 14 Март (-5.19); Общо Март (-25.49)

Сребърни прогнози: 14 Март (-0.8);Общо Март (-22.14)