Резултати от деня (14 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 март (-8); Общо март (-39.56)

Златен мач: 14 март(+5.4); Общо март (+0.1)

Твърд мач: 14 март(+2.64); Общо март (+13.82)

Изненада на деня: 14 март(0); Общо март (+25)                                

Консултант: 14 март(-22.88); Общо март (-70.97)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 14 март (0); Общо март (-49.63)

Златни прогнози: 14 март(-9); Общо март (+21.2)

Сребърни прогнози: 14 март(-8); Общо март (+45.65)