Резултати от деня (14 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Май (+6); Общо Май (+10.58)

Златен мач: 14 Май (+7); Общо Май (-0.43)

Твърд мач: 14 Май (+3.78); Общо Май (+5.08)

Изненада на деня: 14 Май (-4); Общо Май (-15.64)                              

Консултант: 14 Май (-38.76);Общо Май (-121.69)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 14Май (+19.86); Общо Май (-31.56)

Златни прогнози: 14 Май (-50.14); Общо Май (-65.12)

Сребърни прогнози: 14 Май (-5.4); Общо Май (-1.53)