Резултати от деня (14 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Февруари (+4.88); Общо Февруари (+11.02)

Златен мач: 14 Февруари (-6); Общо Февруари (-10.82)

Твърд мач: 14 Февруари (-6); Общо Февруари (+6.82)

Изненада на деня:Общо Февруари (-2.58)                                              

Консултант: 14 Февруари (-23.27);Общо Февруари (-40.52)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 14 Февруари (-3.36);Общо Февруари (+34.5)

Златни прогнози: 14 Февруари (-2.55); Общо Февруари (-62.09)

Сребърни прогнози: 14 Февруари (-17.16); Общо Февруари (-79.79)