Резултати от деня (14 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Декември (+5.36); Общо Декември (-9.29)

Златен мач: 14 Декември (+5.84); Общо Декември (+8.62)

Твърд мач: 14 Декември (+2.97); Общо Декември (-2.15)

Изненада на деня: 14 Декември (-4); Общо Декември (-18.88)        

Консултант: 14 Декември (-10.33);Общо Декември (-11.85)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 14 Декември (+4.05);Общо Декември (-26.01)

Златни прогнози: 14 Декември (-6.55); Общо Декември (+15.87)

Сребърни прогнози: 14 Декември (+0.5); Общо Декември (+64.92)