Резултати от деня (14 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 декември (-7); Общо декември (-6.49)

Златен мач: 14 декември(+4.6); Общо декември (-3.5)         

Твърд мач: 14 декември(+1.98); Общо декември (-8.7)

Изненада на деня: 14 декември(+9.4); Общо декември (-0.2)           

Консултант: 14 декември(-33.65); Общо декември (-99.3)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 14 декември (-6.02); Общо декември (-49.3)

Златни прогнози: 14 декември(-0.45); Общо декември (+76.85)

Сребърни прогнози: 14 декември(-14.16); Общо декември (-52.5)