Резултати от деня (14 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (14 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 14 Април (+4.88); Общо Април (-32.76)

Златен мач: 14 Април (+6.9); Общо Април (+35.15)

Твърд мач: 14 Април (+1.98); Общо Април (+6.47)

Изненада на деня: 14 Април (-4); Общо Април (-1.76)                            

Консултант: 14 Април (+47.74);Общо Април (+321.1)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 14 Април (+7.38); Общо Април (+11.1)

Златни прогнози: 14 Април (+13.01);Общо Април (+124.53)

Сребърни прогнози: 14 Април (+13.59); Общо Април (+100.89)