Резултати от деня (13 Юни)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 Юни)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 Юни (-8); Общо Юни (-16.4)

Златен мач:Общо Юни (-14.8)

Твърд мач: Общо Юни (+22.65)

Изненада на деня:Общо Юни (+8.92)                                                         

Консултант: 13 Юни (-28); Общо Юни (+30.16)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 13 Юни (-13); Общо Юни (+10.19)

Златни прогнози: 13 Юни (-15); Общо Юни (-13.07)

Сребърни прогнози: Общо Юни (+27.7)