Резултати от деня (13 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 януари (+6.3); Общо януари (-25.05)

Златен мач: 13 януари(-5); Общо януари (-17.2)        

Твърд мач: 13 януари(+3.6); Общо януари (-6.05)

Изненада на деня: 13 януари(-3); Общо януари (+5.04)                       

Консултант: 13 януари(+12.87); Общо януари (-81.75)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 13 януари (+9.9); Общо януари (19.68)

Златни прогнози: 13 януари(-13); Общо януари (-19.17)

Сребърни прогнози: 13 януари(-1.2); Общо януари (-13.04)