Резултати от деня (13 Октомври)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 Октомври)

Безплатни прогнози

Избор на деня:Общо Октомври (+10.74)

Златен мач: Общо Октомври (+17.39)

Твърд мач: Общо Октомври (+1.05)

Изненада на деня: Общо Октомври (-32)                                                  

Консултант: 13 Октомври (-7); Общо Октомври (+69.16)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: Общо Октомври (+0.73)

Златни прогнози: Общо Октомври (+92.07)

Сребърни прогнози: 13 Октомври (-7); Общо Октомври (+71.64)