Резултати от деня (13 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 Ноември (-8); Общо Ноември (-43.74)

Златен мач: 13 Ноември (+6.37); Общо Ноември (+2.29)

Твърд мач: 13 Ноември (+3.2); Общо Ноември (+1.97)

Изненада на деня: Общо Ноември (+2.26)                                               

Консултант: 13 Ноември (+29.48); Общо Ноември (-80.42)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Ноември (-18.48)

Златни прогнози: 13 Ноември (+22.89); Общо Ноември (-54.85)

Сребърни прогнози: 13 Ноември (+6.23); Общо Ноември (-2.81)