Резултати от деня (13 Март)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 Март)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 Март (-8); Общо Март (-45.16)

Златен мач: : 13 Март (+6); Общо Март (-12.56)

Твърд мач: 13 Март (+1.8); Общо Март (+16.13)

Изненада на деня: 13 Март (+8.5); Общо Март (+10.3)                           

Консултант: 13 Март (-6.29);Общо Март (-55.45)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 13 Март (-2.48); Общо Март (+6.23)

Златни прогнози: 13 Март (-25.84); Общо Март (-30.68)

Сребърни прогнози: 13 Март (+10.65);Общо Март (-21.34)