Резултати от деня (13 март 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 март 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 март (+3.5); Общо март (-31.56)

Златен мач: 13 март(+4.65); Общо март (-5.3)            

Твърд мач: 13 март(+3.99); Общо март (+11.18)

Изненада на деня: 13 март(+6); Общо март (+25)                             

Консултант: 13 март(+10.22); Общо март (-48.09)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 13 март (0); Общо март (-49.63)

Златни прогнози: 13 март(+6.65); Общо март (+30.2)

Сребърни прогнози: 13 март(+5.59); Общо март (+53.65)