Резултати от деня (13 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 Май (+5.85); Общо Май (+4.58)

Златен мач: 13 Май (+6.23); Общо Май (-7.43)

Твърд мач: 13 Май (+2.34); Общо Май (+1.3)

Изненада на деня: 13 Май (+7.32); Общо Май (-11.64)                           

Консултант: 13 Май (+32.81);Общо Май (-82.93)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 13 Май (-15.88); Общо Май (-51.42)

Златни прогнози: 13 Май (+1.86); Общо Май (-14.98)

Сребърни прогнози: 13 Май (+41.95); Общо Май (+3.87)