Резултати от деня (13 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 Февруари (+5.6); Общо Февруари (+6.14)

Златен мач: Общо Февруари (-4.82)

Твърд мач: 13 Февруари (+1.44); Общо Февруари (+12.82)

Изненада на деня:Общо Февруари (-2.58)                                              

Консултант: 13 Февруари (+10.46);Общо Февруари (-17.25)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 13 Февруари (+3.42);Общо Февруари (+37.86)

Златни прогнози: 13 Февруари (+5.6); Общо Февруари (-59.54)

Сребърни прогнози: 13 Февруари (+1.44); Общо Февруари (-62.63)