Резултати от деня (13 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 февруари (+7.2); Общо февруари (+35.93)

Златен мач: 13 февруари(+4.24); Общо февруари (-18.24)   

Твърд мач: 13 февруари(+1.76); Общо февруари (+4.21)

Изненада на деня: 13 февруари(-8); Общо февруари (+17.59)           

Консултант: 13 февруари(-7.41); Общо февруари (+88.4)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 13 февруари (0); Общо февруари (+53.38)

Златни прогнози: 13 февруари(-10.76); Общо февруари (+46.12)

Сребърни прогнози: 13 февруари(+8.95); Общо февруари (-23.94)