Резултати от деня (13 август)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 август)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13август (-9); общо август (+5.59)

Златен мач: 13 август (-5); общо август (-36.15)

Твърд мач: 13 август (+2.64); общо август (+28.4)

Изненада на деня: 13 август (-4); общо август (-3.6)                             

Консултант: 13 август (-89.37); общо август (-120.95)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 13 август (-1.8); общо август (+12.78)

Златни прогнози: 13 август (+2.32); общо август (+17.55)

Сребърни прогнози: 13 август (-47.71); общо август (-65.48)