Резултати от деня (13 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (13 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 13 Април (-7); Общо Април (-37.64)

Златен мач: 13 Април (+7.55); Общо Април (+28.25)

Твърд мач: 13 Април (4.56); Общо Април (+4.49)

Изненада на деня: 13 Април (+4.5); Общо Април (+2.24)                      

Консултант: 13 Април (-1.76);Общо Април (+273.36)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 13 Април (-3.22); Общо Април (+3.72)

Златни прогнози: 13 Април (+16.8);Общо Април (+111.52)

Сребърни прогнози: 13 Април (+9.78); Общо Април (+87.3)