Резултати от деня (12 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 юли (+4.56); Общо юли (-7.46)

Златен мач: 12 юли(6); Общо юли (-5)

Твърд мач: 12 юли(+3.6); Общо юли (+17.22)

Изненада на деня: 12 юли(-3); Общо юли (-15)                                    

Консултант: 12 юли(+4.68); Общо юли (-1.96)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 12 юли (+14.16); Общо юли (+29,27)

Златни прогнози: 12 юли(-14); Общо юли (30.38)

Сребърни прогнози: 12 юли(+2.76); Общо юли (8.88)