Резултати от деня (12 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 Януари (-8); Общо Януари (+8.64)

Златен мач: Общо Януари (-0.66)

Твърд мач: Общо Януари (-18.83)

Изненада на деня:Общо Януари (+0.36)                                                   

Консултант: 12 Януари (+0.2);Общо Януари (+123.67)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 12 Януари (+6.8); Общо Януари (+33.6)

Златни прогнози:Общо Януари (+38.42)

Сребърни прогнози: 12 Януари (-0.6); Общо Януари (+51.29)