Резултати от деня (12 Септември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 Септември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 Септември (-8); Общо Септември (-8.74)

Златен мач: 12 Септември (-7); Общо Септември (-17.59)

Твърд мач: 12 Септември (+1.35); Общо Септември (+3.18)

Изненада на деня: 12 Септември (-4); Общо Септември (-6.89)  

Консултант: 12 Септември (-25.16); Общо Септември (-64.75)

Платени прогнози

Диамантени прогнози: 12 Септември (-2.25); Общо Септември (+12.34)

Златни прогнози: 12 Септември (-6.7); Общо Септември (+1.68)

Сребърни прогнози: 12 Септември (-10.46); Общо Септември (-38.77)