Резултати от деня (12 Ноември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 Ноември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 Ноември (0); Общо Ноември (-35.74)

Златен мач: 12 Ноември (-5); Общо Ноември (-4.08)

Твърд мач: 12 Ноември (+3.52); Общо Ноември (-1.23)

Изненада на деня: 12 Ноември (-4); Общо Ноември (+2.26)                

Консултант: 12 Ноември (-52.33); Общо Ноември (-109.9)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 12 Ноември (-16); Общо Ноември (-18.48)

Златни прогнози: 12 Ноември (-12.48); Общо Ноември (-77.74)

Сребърни прогнози: 12 Ноември (-8.89); Общо Ноември (-9.04)