Резултати от деня (12 ноември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 ноември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 ноември (+6); Общо ноември (-11.45)

Златен мач: 12 ноември(0); Общо ноември (+2.14) 

Твърд мач: 12 ноември(+4.4); Общо ноември (+11)

Изненада на деня: 12 ноември(0); Общо ноември (-17)                      

Консултант: 12 ноември(+4.16); Общо ноември (+113.82)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 12 ноември (+6); Общо ноември (+30.64)

Златни прогнози: 12 ноември(+1.76); Общо ноември (+0.14)

Сребърни прогнози: 12 ноември(-6); Общо ноември (+45.3)