Резултати от деня (12 Май)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 Май)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 Май (+6); Общо Май (-1.27)

Златен мач: 12 Май (-5); Общо Май (-13.66)

Твърд мач: 12 Май (2.25); Общо Май (-1.04)

Изненада на деня: 12 Май (-3); Общо Май (-18.96)                              

Консултант: 12 Май (+12.32);Общо Май (-115.74)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 12 Май (+11.45); Общо Май (-35.54)

Златни прогнози: 12 Май (+1.48); Общо Май (-16.84)

Сребърни прогнози: 12 Май (-8.61); Общо Май (-38.08)