Резултати от деня (12 Февруари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 Февруари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 Февруари (+6.32); Общо Февруари (+0.54)

Златен мач: 12 Февруари (+4.98); Общо Февруари (-4.82)

Твърд мач: 12 Февруари (+3.42); Общо Февруари (+11.38)

Изненада на деня: 12 Февруари (0); Общо Февруари (-2.58)               

Консултант: 12 Февруари (+36.2);Общо Февруари (-27.71)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 12 Февруари (+14.16);Общо Февруари (+34.44)

Златни прогнози: 12 Февруари (+17.24); Общо Февруари (-65.14)

Сребърни прогнози: 12 Февруари (-6.74); Общо Февруари (-64.07)