Резултати от деня (12 февруари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 февруари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 февруари (-6); Общо февруари (+28.73)

Златен мач: 12 февруари(-4); Общо февруари (-22.48)         

Твърд мач: 12 февруари(+7.44); Общо февруари (+2.45)

Изненада на деня: 12 февруари(0); Общо февруари (+25.59)            

Консултант: 12 февруари(+0.37); Общо февруари (+95.81)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 12 февруари (+2.43); Общо февруари (+53.38)

Златни прогнози: 12 февруари(0); Общо февруари (+56.88)

Сребърни прогнози: 12 февруари(-7.68); Общо февруари (-32.89)