Резултати от деня (12 Декември)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 Декември)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 Декември (-8); Общо Декември (-20.46)

Златен мач: 12 Декември (-8); Общо Декември (+10.78)

Твърд мач: 12 Декември (+3.52); Общо Декември (+3.88)

Изненада на деня: 12 Декември (-4); Общо Декември (-14.88)         

Консултант: 12 Декември (+1.56);Общо Декември (-12.8)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: Общо Декември (-21.06)

Златни прогнози: 12 Декември (-7.02);Общо Декември (+11.94)

Сребърни прогнози: 12 Декември (+16.74); Общо Декември (+60.57)