Резултати от деня (12 декември 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 декември 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 декември (-4); Общо декември (-4.85)

Златен мач: 12 декември(0); Общо декември (-12.65)          

Твърд мач: 12 декември(+3.6); Общо декември (-2.68)

Изненада на деня: 12 декември(0); Общо декември (-5.6)                

Консултант: 12 декември(+18.53); Общо декември (-62.36)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 12 декември (0); Общо декември (-47.83)

Златни прогнози: 12 декември(+3.6); Общо декември (+85.94)

Сребърни прогнози: 12 декември(0); Общо декември (-45.29)