Резултати от деня (12 август 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 август 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 август (-8); Общо август (-0.8)

Златен мач: 12 август(+5.2); Общо август (-9.24)

Твърд мач: 12 август(+2.1); Общо август (7.88)

Изненада на деня: 12 август(-4); Общо август (-7.85)                              

Консултант: 12 август(+69.4); Общо август (-38.75)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 12 август (-8); Общо август (+2.67)

Златни прогнози: 12 август(+6.65); Общо август (-47.75)

Сребърни прогнози: 12 август(+47.59); Общо август (+91.92)