Резултати от деня (12 Април)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (12 Април)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 12 Април (-8); Общо Април (-30.64)

Златен мач: 12 Април (-7); Общо Април (+20.7)

Твърд мач: 12 Април (-9); Общо Април (-0.07)

Изненада на деня: 12 Април (-3); Общо Април (-2.26)                            

Консултант: 12 Април (-21.52);Общо Април (+271.6)

Платени прогнози                                                                                            

Диамантени прогнози: 12 Април (+2.25); Общо Април (+6.94)

Златни прогнози: 12 Април (-12.2);Общо Април (+94.72)

Сребърни прогнози: 12 Април (+3.51); Общо Април (+77.52)