Резултати от деня (11 юли 2018)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 юли 2018)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 юли (-8); Общо юли (-12.02)

Златен мач: 11 юли(-6); Общо юли (-11)

Твърд мач: 11 юли(+1.12); Общо юли (+13.62)

Изненада на деня: 11 юли(0); Общо юли (-12)                                      

Консултант: 11 юли(-13.96); Общо юли (-6.64)

Платени прогнози                                                                                      

Диамантени прогнози: 11 юли (-6); Общо юли (+15.11)

Златни прогнози: 11 юли(-2.08); Общо юли (-16.38)

Сребърни прогнози: 11 юли(-5.88); Общо юли (11.64)