Резултати от деня (11 Януари)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 Януари)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 Януари (-6); Общо Януари (+16.64)

Златен мач: 11 Януари (-4); Общо Януари (-0.66)

Твърд мач: 11 Януари (+3.71); Общо Януари (-18.83)

Изненада на деня: 11 Януари (-2); Общо Януари (+0.36)                        

Консултант: 11 Януари (-1.36);Общо Януари (+123.47)

Платени прогнози                                                                                

Диамантени прогнози: 11 Януари (-5.01); Общо Януари (+26.8)

Златни прогнози: 11 Януари (-4.56); Общо Януари (+38.42)

Сребърни прогнози: 11 Януари (+14.21; Общо Януари (+51.89)