Резултати от деня (11 януари 2019)

#Ad: The content below includes Paid Promotion. 

Резултати от деня (11 януари 2019)

Безплатни прогнози

Избор на деня: 11 януари (0); Общо януари (23.35)

Златен мач: 11 януари(-4); Общо януари (-8.2)          

Твърд мач: 11 януари(+2); Общо януари (-12.62)

Изненада на деня: 11 януари(-4); Общо януари (+11.04)                     

Консултант: 11 януари(+9.14); Общо януари (-55.35)

Платени прогнози                                                                                   

Диамантени прогнози: 11 януари (0); Общо януари (11.8)

Златни прогнози: 11 януари(-4); Общо януари (-13.17)

Сребърни прогнози: 11 януари(+4.04); Общо януари (-15.01)